Tĩnh lặng – Gốc tư duy tích cực

Đọt Chuối Non

Chào các bạn,

Mọi con đường tu tập đều nhằm đưa đến Tĩnh lặng – gốc của Tư duy tích cực. Tĩnh lặng thì tích cực vô biên và không còn tiêu cực.

Thấy được Phật tính của mình, thành Phật, đến Niết Bàn, là Tâm tĩnh lặng. Niết Bàn là lửa đã tắt.

Sống trong Chúa là bình an, không còn lo sợ, bực bội, hờn giận… Đó là tĩnh lặng.

View original post 620 more words

Advertisements

Nhạy cảm

Đọt Chuối Non

Chào các bạn,

Chúng ta có rất nhiều thứ che mờ trí óc và cảm xúc của ta, làm ta không đủ nhạy cảm với người khác về nhiều việc để có thể hiểu được những việc đó chính xác. Ví dụ: Một người hút thuốc, một người khác ngồi cùng bàn thỉnh thoảng đưa tay lên che miệng ho một tiếng nhỏ, nhưng người kia chẳng hiểu gì cả, vẫn ngồi hút thuốc phì phèo.

Có nhiều lý do để chúng ta thiếu nhạy cảm:

View original post 780 more words

This Is What Happens When You Let A Strong Woman Go — Thought Catalog

Sounds a bit aggresive but I cant agree more on this guys. This is so right.

Olga Ush“It’s not your job to like me, it’s mine.” — Byron Katie When you let a strong woman go, you aren’t doing yourself a favor. You’re doing her a favor. Because a strong woman knows that she is worth more than a guy who will let her go. A strong woman knows that she…

via This Is What Happens When You Let A Strong Woman Go — Thought Catalog