MOVING TO NEW ADDRESS

Hello all,

I’ve got my new blog moved over here, don’t hesitate to click the link to read more of my posts on my daily thoughts, fashion and more!

Hello mọi người

Blog cherrypie của mình đã dời về địa chỉ sau: http://trucvienblog.com/. Mời mọi người ghé thăm để tiếp tục đọc các chủ đề về suy nghĩ loanh quanh, thời trang và nhiều hơn nữa từ blogger Trúc Viên nhé!

Love,

Trúc Viên, 24/10/2016

Advertisements